Otel Tasarımları

Otel Tasarımı Nasıl Olmalıdır?
Bu yazımızda otel iç mimarisinde önemli olan temel kavramları ve iç mimari süreçlerin nasıl sürdürüleceği üzerine duracağız.
Baş       langıçta tasarım sürecinin öncelikleri saptanmalıdır. Bu otel işletmecisinden alınacak brifler doğrultusunda oluşturulmalıdır:

Otel Kime Hizmet edecek?
Bu soruyu şu şekilde de sorabiliriz: “Hedef kitlemiz kim?” Tasarımı kimin için yapacağımızı bilmek, bizim için ilk şarttır. Ya da diğer bir soruyla iç içe geçmişliği de vardır: ” Niçin iç mimarisi yapılacak?”. Belirlenmiş bir hedef kitleye tasarım yapmak başarımızı arttıracaktır.

İç mimarisi oldukça farklı olan otel türleri vardır: Şehir oteli, sağlık oteli, her şey dahil sistemler, tatil turizmi, inanç turizminin yoğun olduğu alanlardaki oteller; gezi oteli başlıca otel türleridir. Otelin kimler için tasarlanacağını saptadıktan sonra diğer önemli bir soru bize yön verecek:

Otelde kaç kişi kalacak?

Otel tasarımında iç mimarın en çok üzerinde durması gereken ikinci önemli unsur da otelin kapasitesidir. Otel oda kapasitesi tüm fonksiyonları belirleyecek öğedir. Örneğin 500 odalı bir otelde, personel alanları da oldukça önemli ve hassas iç mimari planlama ve tasarım gerektirir. Minimum otel kapasitesi önemli bir bilgilidr. İç mimaride minimum kapasiteyi bilmek gerekir.

İç Mimar Hangi Sertifikasyona Göre İçmimariyi Oluşturacak?
Otel sertifikasyonunda gerekli m²lerin ve şartların sağlanması için iç mimar, Otel ve Turizm Bakanlığı’nın yönerge ve yönetmeliklerine hakim olmalıdır. Alanların oluşturulmasında başvurulabilecek kurum ve kuruluşlardan Türob önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca çok önemli belgelendirmelerden biri de Eurocert tir. Bu tür belgelendirmelerden iç mimar kesinlikle bilgi sahibi ve hatta hakim olmalıdır. Marka otellerin kendi teknik şartnameleri vardır. Ve oldukça kapsamlıdır. Dikkat edildiğinde genelde hep aynı tasarım firmalarının aynı otel gruplarının tasarımlarını gerçekleştirdikleri görülür. İşt bunun sebeplerinden biri de bu çok kapsamlı teknik şartnamelere o iç mimarlık firmalarının hakim olmasıdır. Bunun dışında güncel konuların otel işletmeciliğine etkileri olmaya başlamıştır. Örneğin yeşil binalar, her alanda olduğu gibi, iç mimaride de önem kazanmış; işletme ayağında oteller için de ayrı bir bakış açısını getirmiştir. Yeşil oteller konusunu ileriki bloglarımızda çok detaylı inceleyeceğiz.

İç Mimari Otel Fonksiyon Şeması Nasıl Oluşturulmalı?
Yapının kullanıcısı tarafından kolayca ulaşabileceğimiz veriler vardır. Bunlar kendi içlerinde birçok fonksiyon barındırırken, diğerleriyle de ilişkilidir. Finalde ulaşacağımız son derece karmaşık ilişkilendirilmiş yapı alanları olacaktır. Bu nedenle tümden gelimli bir yaklaşımla ve şematik anlatımla ilerleyeceğiz.

Otel yapılarının geçici konaklama mekanlarını bulundurması ve kullanıcılarının sürekli değişmesi, projenin konseptinin çıkış noktası oldu. Yapının iç mekanlarında kullanılan formlar dokular ve biçimler üzerinde hakim olan lineer hatlar oteldeki işleyişinin ve fonksiyonun bir tarifi niteliğindedir. Lobide ve odalarda birbirlerine tam kontrast oluşturacak renklerde yapılan malzeme seçimleri, mekanların daha net algılanmasını sağlıyor.

Call Now Button
Çevrim içi Destek
Çevrim içi Destek