Danışmanlık ve Proje Yönetimi

 

Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetiyapıların anahtar teslimi yapımında;

 1. İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi
 2. Proje Yönetim Planının hazırlanması ve takibi
 3. İş programının güncellenmesi ve kontrolü
 4. Bütçenin güncellenmesi ve kontrolü
 5. Sözleşmelerin yapılması ve takibi
 6. Maliyet kontrolü
 7. Proje ve Şantiye koordinasyon toplantılarının
 8. düzenlenmesi ve takibi
 9. Malzemelerin kontrolü ve onaylanması
 10. İmalatların kontrolü
 11. Değişikliklerin Yönetimi
 12. İmalat periyodik raporlarının hazırlanması
 13. Hakediş ve ödemelerin kontrolü, onayı
 14. Geçici kabul işlemlerinin yürütülmesi, tamamlanması
 15. Ödemelerin kontrolü ve takibi
 16. İnşaat teslim sürecinin tamamlanması

 

 

 

İnşaat sektöründe ve özellikle inşaat projelerinde son dönemde, gerek dünyada gerekse Türkiye’de önemi ve gerekliliği kabul gören Proje yönetim hizmetleri, uygulama projeleri tamamlanmamış olan yapıların sahada en doğru, hızlı ve ekonomik şekilde imalatının yapılabilmesi için gerekli olan yönetim işini kapsamakta olup bu kapsam eğitim ve deneyimle kazandığı bilgi ve becerileri bir inşaat işinin tümünün veya bir parçasının gerçekleştirilmesinin yöntemi için kullanan kişilerce gerçekleştirilmelidir.

İnşaat birden fazla katılımcının projede yeralmasıyla gerçekleştirilir ve herbir katılımcı projede bir veya birden fazla işlevi yerine getirebilir. İnşaat projesinin temel katılımcıları esas olarak mal sahipleri-yatırımcılar, proje grupları, yapım yönetimciler (proje yönetimi yapan kişiler) ve inşaat yüklenicileridir. Minimum dört katılımcının olduğu inşaat projelerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için Proje yönetimi, tasarım aşamasından itibaren işe başlayabileceği gibi sadece sahada imalatın başlaması ile de devreye girebilir. Her iki durumda da mal sahibinin projeyi bir veya birden fazla yükleniciye vermesi, herbiri ile ayrı ayrı sözleşmeler yaparak inşa ettirmesi sözkonusu olabilir ki bu durumda malsahibinin yükleniciler arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere bağımsız bir profesyonel proje yönetimini ataması kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. Proje Yönetimi’nin görevi aynı zamanda tüm süreç boyunca, maliyet yönetimi ve iş programının da yönetimi olmaktadır.

Bu görevler sırası ile şu şekilde yerine getirilmektedir;

kareBütçe planlama
kareMaster iş programı hazırlanması ve güncellenmesi ve takibi
kareProje gruplarının belirlenmesi ve fizibilite çalışmaları
kareTasarım sürecinde doğru yapım tekniklerini belirleyerek işin kalitesinin artırılması, yapım sürecinin hızlandırılması ve ekonomik çözümler üretilmesi
kareKullanılmakta olan standartlar ve yasal yönetmeliklere göre tasarım değerlendirmelerinin yapılması
kareProjelerle birlikte sunulan keşif özeti, metraj, şartname bilgilerine dair kontrollerin yapılması, bu çalışmaların olmaması halinde gerekli dokümanların hazırlanması
kareProjenin büyüklüğü, işlevi ve işveren talebine göre imalatları gruplayarak işin bölümlere ayrılması ve bu şekilde en ekonomik yapım yönteminin belirlenmesi
kareKarar verilen yapım yöntemine uygun çalışabilecek firmaların tespit edilerek işveren ile firma listelerinin oluşturulması
kareİhale dosyalarının hazırlanarak firmalara iletilmesi ve temin edilen tekliflerin değerlendirilmesi
kareİhale sonucu işveren ile karar verilen firmanın işe başlamasının sağlanması
kareYapım iş programı hazırlanması ve takibi
kareGerek yükleniciler arasında gerekse projeciler arasında tüm koordinasyonun ve bilgi alışverişinin sağlanması
kareŞantiyede ekip organize ederek imalatın kalitesinden, maliyetinden, iş programından sorumlu olma
kareYüklenici hakedişlerinin hazırlanıp işveren onayına sunulması
kareAylık raporlar ile işin gelişimi hakkında işverenin bilgilendirilmesi
kareİşin sonunda işveren talebine göre geçici kabuller ve devamında
kesin kabul ile işin sonlandırılması.

Call Now Button
Çevrim içi Destek
Çevrim içi Destek